Clb

CLB staat voor Centrum voor LeerlingenBegeleiding. Je kan terecht bij het CLB met vragen omtrent leren en studeren, studiekeuzes....

In een CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om de gezondheid en het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan.

www.clbroeselare.be