welkom

Een school, een eerlijke kijk ..en respect voor iedereen !
Met woorden en daden voor een grote zelfstandigheid, eerlijkheid, beleefdheid en behulpzaamheid.
Met een ervaren leerkrachtenteam als vriendengroep aan het werk voor een stevige kennis in verband met talen, wiskunde en kennisvakken...als een goede voorbereiding op het middelbaar onderwijs.
Door tal van creatieve kansen en momenten de kinderen mogelijkheden bieden voor een volle ontplooiing van eigen talenten in verband met sport, muziek, handenarbeid...
De groei naar een echt gelukkige volwassenheid van uw kind is een lange en soms moeilijke weg.
We kunnen er samen het beste van maken. Voor uw mening en met al uw vragen kunt u steeds bij de directie en de leerkrachten terecht.
Een brug naar de toekomst.

Luc Werbrouck