ICT in de klas!

In GBS De Zonnebloem maken de leerlingen gebruik van ICT in de klas. Er zijn iPads en Chromebooks waarmee ze kunnen werken tijdens de lesmomenten. Dit vinden de leerlingen zeer leuk en leerrijk! Zo wordt er ook gewerkt aan ICT-vaardigheden. 

Voor meer foto's kan u altijd terecht op onze Facebookpagina.