Onze school: De Zonnebloem

Kindvriendelijke omgeving:

We verwelkomen uw kapoen graag in een kindvriendelijke en veilige omgeving, dit op een steenworp van de kerk van Ardooie. Al bij aankomst willen we jullie kleuter een wam welkom heten in onze open dorpsschool. 
Als ouder bent u welkom voor een rondleiding, samen met uw kind, tijdens of na de schooluren. Op deze manier kan uw kind al eens 'proeven' van de klaswerking. Ons team staat u graag te woord met al uw vragen. 
Alle kinderen mogen de laatste woensdag voor het instapmoment eens proberen op onze school. Stap gerust samen met uw kind de klas binnen. De juf zal uw kind overnemen en u kan met een gerust hart uw kind uitwuiven. Er volgt altijd wat feedback van de juf over de eerste schooldag.
Past een ander moment beter voor u en/of uw kind? Geen probleem, samen zetten we een instapmoment vast die u en/of uw kind het beste past. 

Slaapklasje:

Sedert 1 februari 2021 zijn we gestart met een slaapklasje voor de allerkleinsten. Die kindjes kunnen de eerste maanden (indien nodig) nog een dutje doen tussen 12:00 en 13:00. Dit zorgt ervoor dat uw kind op school kan blijven, de ganse dag. Hij/zij zal ook frisser zijn in de namiddag en veel meer opsteken in de klas. Een verrijking voor uw kind, daarvan zijn wij overtuigd. Als u hierover meer te weten wil komen kan u altijd contact opnemen met: slaapklas@gbsardooie.be

Duplexklassen:

De gezellige mezzanines in de klassen van het tweede en derde kleuter, zorgen ervoor dat er 50% meer ruimte is in de klas. Meer ruimte, meer hoekjes, meer aanbod om al spelend te leren. 

Mooie grote ruimtes:

De school beschikt over een ruime sportzaa/feestzaal en een mooie muzische ruimte. Verder krijgen de kleuters vanaf september 2021 een volledig nieuwe speelplaats die groener, uitdagender is, volledig apart van de grote speelplaats. Met onze twee grote speelplaatsen kunnen we de veiligheid van onze kinderen garanderen. 

Team:

Een belangrijke factor voor de veiligheid en het welbevinden van de kinderen is het enthousiast team. Een vijftal kleuterleerkrachten staan klaar om jullie kind door de kleuterloopbaan te begeleiden. Naast de juffen is er ook een kinderverzorgster, een zorgjuf en een beweginsjuf. In het lager staan 10 leerkrachten klaar om uw kind een mooie toekomst te bieden. We hebben in het lager ook een extra zorgjuf een bewegingsjuf en externe ondersteuning voor al wie dit nodig heeft. 
We geloven echt in inclusie dus iedereen krijgt bij ons de kansen die hij/zij verdient. 

Middagpauze:

Tijdens de middagpauze spelen de kinderen op de speelplaats. Er worden warme maaltijden voorzien of je kan boterhammen eten met of zonder soep. In het lager kunnen de leerlingen kiezen uit verschillende activiteiten, geleid door de leerlingenraad. Zo kunnen ze spelmateriaal lenen aan de uitleendienst van de leerlingenraad: gezelschapsspellen spelen, dansen op muziek op vrijdag geleid door de leerlingen van het zesde leerjaar via Ipad en professionele DJ-installatie,  kleuren, een rustige ruimte met leesboeken en strips,... kortom, voor elk wat wils. Een leuke middagpauze = meer leerwinst in de namiddag. 

Overgang kleuter naar lagere afdeling: 

De drempel voor deze overgang proberen wij op onze school zo laag mogelijk te houden. Zo zijn er tijdens het schooljaar verschillende activiteiten waarbij het eerste en het derde kleuter samenwerken om leuke en creatieve activiteiten uit te werken. Zo werken wij klasdoorbrekend en klasoverstijgend samen. 

Ouderparticipatie:

Betrokkenheid en een gezonde inbreng van ideeën van ouders op onze school zijn zeer belangrijk. De deuren van de klassen staan elke morgen en elke avond open om ouders te ontvangen met grote of kleine meldingen. 
Op onze school zijn ook grootouders van harte welkom. We organiseren voor grootouders zelf ook een heus feest op de laatste schooldag van april. Zo willen wij samen met de kinderen opa en oma een welgemeende 'dankuwel' zeggen. 
Op onze school komen veel ouders en andere vrijwilligers helpen met lezen, bakken en/of andere doemarkten. Kortom, op onze school zijn ouders altijd welkom, meer nog, het versterkt onze dagdagelijkse werking. 

Een zorgwerking om 'u' tegen te zeggen: 

Elk kind telt mee op onze school en we brengen elk kind dan ook op het hoogst mogelijk niveau. In de klassen geven we de kinderen onderwijs op maat. Doordat we werken met kleine klasgroepen zien we meteen of we zaken moeten aanpassen voor de kinderen om het leren en/of het welbevinden te versterken. Als er hulp nodig is, dan staan de zorgjuffen klaar om bij te springen met raad en daad. De zorgleerkracht helpt ook om binnen de klas te kunnen diferentiëren (onderwijs op maat van elk kind, iedereen is uniek). De hulp van de zorgjuf komt niet 1 of meerdere kinderen ten goede. Dit komt ten goede van de volledige klasgroep. 

______________________________________________________________________________________________________________

Uw kind zal zich goed voelen op onze school!

Met trots mogen wij onze school De Zonnebloem een warme, zorgzame school noemen. Een school waar iedereen meer dan welkom is. 

Met woorden en daden voor een grote zelfstandigheid, eerlijkheid, beleefdheid en behulpzaamheid.

Met een ervaren en hecht leerkrachtenteam als vriendengroep aan het werk voor een stevige kennis in verband met talen, wiskunde en kennisvakken ... als een goede voorbereiding op het middelbaar onderwijs en het verdere leven.

Door tal van creatieve kansen de kinderen mogelijkheden bieden voor een volle ontplooiing van eigen talenten in verband met sport, muziek, techniek ...

De groei naar een echt gelukkige volwassenheid is ons streefdoel.

Samen met u gaan wij ervoor!

In Ardooie zijn er voldoende plaatsen om uw kind school te laten volgen. Maar kom zeker eens vrijbijvend langs op onze school. We zijn ervan overtuigd dat uw kind bij ons goed zit!

Na afspraak met directeur Jan (0476 89 88 16) of directie@gbsardooie.be kan u altijd vrijblijvend een rondleiding volgen tijdens of na de schooluren. Tijdens de schooluren geeft dit ons de kans om u de werking zoals ze is te tonen (zo lang we in code oranje zitten kan dit enkel op afspraak na de schooluren, onze excuses hiervoor). Uw kind komt zeer graag mee en kan al eens proeven van de leuke werkhoekjes in de kleuterklas. 

Dit schooljaar organiseren wij ook nog opendeurdagen voor geïnteresseerde ouders.

Inschrijvingen:

Inschrijven kan op ieder moment. 
Er zijn zoals elk jaar verschillende instapmomenten. Uw kind kan tussen 2,5 en 3 jaar instappen naar de kleuterschool. 
Dit op de eerste schooldag na elke vakantie: na de zomer-, herfst, kerst, -krokus- en paasvakantie. 
De eerste schooldag van februari. 
De eerste schooldag na Hemelvaartsdag. 
Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school. 

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata NIET. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas. 

Minstens drie weken voor de instapdatum krijgt u (na inschrijving op onze school) een brief van de juf. waar uw kind wordt uitgenodigd op een 'probeermoment'. U kan altijd met de juf. een ander moment afspreken als dit voor u of uw kind beter uitkomt. 

In de brief krijgt u ook alle info over ons slaapklasje waar uw kind wel of niet wenst in te stappen. 
Bij vragen, aarzel zeker niet om de juf., directie, ... te contacteren. Wij zijn een open school. Communicatie tussen ouders vinden wij superbelangrijk. 

 

Voor uw mening en met al uw vragen kunt u steeds bij directeur Jan en alle leerkrachten terecht.

Kosten:

Verder geven we u graag nog mee wat alles bij ons kost. We zijn hier zeer transparant over. Er zijn verplichte uitgaven en facultatieve uitgaven. 
Hieronder kan u alles eens rustig nalezen:

Verplichte uitgaven Vaste prijs richtprijs 1°P 1°KL 2°KL 3°KL 1°Lj 2°Lj 3°Lj 4°Lj 5°Lj 6°Lj
Sportklassen ( 4 dagen ) € 10,00           x x x x x x
Sportdag p/kl € 1,25   x x                
Sportdag 2 kl € 1,25       x              
Sportdag 3 kl € 1,25         x            
Zwemmen 1° tot 5° lj ( per beurt ) € 0,85           x x x x x  
Zwemmen 6°lj gratis                     x
Schoolreis kleuter   € 12,00 x x x x            
Zooklassen   € 96,00         x x        
Zeeklassen   € 85,00             x x    
Bosklassen   € 170,00                 x x
                         
                         
Turn-T-shirt € 6,25           x x x x x x
Fluo-vestje € 2,60   x x x x x x x x x x
De facultatieve uitgaven zijn NIET verplicht. 

 

Facultatieve uitgaven vaste prijs
Diensten  
warme maaltijden € 2,75
soep € 0,80
boterhammetjes € 0,25
melk € 0,35
bus jaarabonnement € 204,00
trimestrieel abonnement 82/63/46
per rit € 0,80
Abonnementen  
Zonneland € 39,00
Zonnestraal € 38,00
Vlaamse Filmpjes € 31,00
Leeskriebel € 28,00
Robbe en Bas € 25,00
Leesknuffel € 44,00
Kerst-, Paas-, vakantieboek € 7,00
Vakantieblaadjes € 8,00
Boektoppers pakket kleuters € 20,00
Abonn. Kleuters € 32,00
Pakket Lager € 20,00
National Geographic Junior basis € 36,95
National Geographic Junior Plus € 46,95
Bobo basis € 32,95
Bobo plus € 39,95
Opvang  
Enig kind € 0,80
Gezin € 0,68