Ouderraad verslag

Verslag ouderraad  GBS De Zonnebloem, dinsdag 21 februari 2017

Aanwezigen: Nele Baute, Sofie Blontrock, Pascal Calleeuw, Lucas Cornelus, Caroline Debels, Wesley Dewulf, Linda Houthoofd, Pieter Landuyt, Caroline Mortier, Nele Vandenberghe, Erlent Van Den Bril, Ellen Verbeke,

Luc Werbrouck, directeur

Verontschuldigd: Steven Vandendriessche, Lutgart Van Vlaenderen.

 

  • Verwelkoming en inleiding door de directeur.
  • De 14 leden van de ouderraad stellen zichzelf voor ifv kennismaking met elkaar
  • De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris worden in overleg gekozen:

Voorzitter = Pascal Calleeuw; ondervoorzitter = Nele Van den Berghe;

secretaris= Linda Houthoofd

  • Het voorstel van huishoudelijk reglement wordt doorgenomen, goedgekeurd en voor akkoord ondertekend.
  • Afvaardiging van 3 leden voor de schoolraad wordt gekozen: Lucas Cornelus, Sofie Blontrock,

Linda Houthoofd.

  • Het werkveld van de ouderraad wordt gekaderd door de directeur aan de hand van het doornemen aangelegenheden voor de schoolraad (lijst artikel 21)
  • Manier van inplannen vergaderingen van de ouderraad: er wordt gewerkt met doodle uitnodigingen om een geschikte datum te prikken, die indien mogelijk 3 weken vooraf wordt uitgestuurd.  We proberen de ouderraad vergadering te laten doorgaan voor het doorgaan van een schoolraad. Dit systeem kan gewijzigd worden in overleg, indien blijkt dat het niet bevredigend werkt.
  • Losse punten:

Leden van de ouderraad worden met hun naam en mailadres op de website van de school geplaatst, er wordt eveneens gecommuniceerd met de ouders via het aanplakken informatie aan de voordeur van de school.

Er wordt van gedachten gewisseld over het welbevinden van alle kinderen op school ifv de vele uitdagingen die er zijn: M-decreet, verschillende kinderen,…  Hierop wordt verder  ingegaan op de volgende vergadering.