Vrije dag (geen school!)

25/05/2022

Geen school. Opvang is wel mogelijk via Filou van Ardooie. Aanvragen kunnen gebeuren via kinderopvang@ardooie.be