Godsdienstkeuze

In onze school kan je de volgende levensbeschouwelijke vakken volgen:

  • rooms-katholieke godsdienst
  • niet-confessionele zedenleer

Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de levensbeschouwelijke vakken die hier aangeduid zijn, kunnen op aanvraag een vrijstelling bekomen.