Studietoelage

Er hebben meer mensen recht op een studietoelage dan u denkt.
Misschien u ook!

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs.

 

Alle info en documentatie ligt ook ter beschikking op het secretariaat van onze school, online via HIER.