schoolraad

Onze schoolraad: 

De schoolraad streeft naar een goede samenwerking tussen de verschillende partners om het ganse schoolgebeuren te ondersteunen.
De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De raad heeft echter geen bevoegdheid om individuele dossiers te behandelen. De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar.

De schoolraad is als volgt samengesteld (tot 31/03/2021):

 • Voorzitter:
  • De Heer Jan D'haene
 • ​Secretaris:
  • Mevrouw Sofie Blontrock
 • De inrichtende macht:
  • Mevrouw Véronique Buyck
 • De lokale gemeenschap:
  • De Heer Jan D'haene
  • De Heer Marc Cappelle
  • De Heer Vincent Vancompernolle
 • De ouders:
  • Mevrouw Sofie Blontrock
  • Mevrouw Linda Houthoofd
  • De Heer Lucas Cornelus
 • De directeur:
  • De Heer Jan De Decker
 • De leerkrachten:
  • Mevrouw Els Van Bruwaene
  • Mevrouw Githa Deforche
  • De Heer Marc Cassaert