De Vriendenkring

De Vriendenkring: 

De vriendenkring is een feitelijke vereniging samengesteld uit leerkrachten, ouders van leerlingen uit onze school, directie en sympathisanten. De bedoeling is een schakel te zijn tussen de school, de ouders en de plaatselijke bevolking. De vriendenkring wordt voorgezeten door de Heer Dewulf Wesley.

Tijdens het schooljaar is er een tweemaandelijkse bijeenkomst in de refter van de school, voorafgegaan door de beheerraad.

De vriendenkring 
organiseert jaarlijks/tweejaarlijks een wijnbeurs, een kaas-en wijnavond, een fancy-fair, e.d. Met de opbrengst hiervan worden in de loop van het jaar talrijke initiatieven en activiteiten ingericht of meegefinancierd zoals ondermeer de meerdaagse schoolreizen, extra speelgoed voor de speelplaats, de slaapklas....

Ook zijn deze vrijwiliigers een enorme steun bij het organiseren van recepties, sinterklaasbezoek, opendeurdagen, leerwandelingen, e.d. en zijn ze ook een spreekbuis voor alle ouders indien er zich eventueel schoolse, praktische of organisatorische problemen zouden stellen.

 

De Vriendenkring werft nieuwe leden aan. Vele handen maken licht werk! Interesse om toe te treden tot de vriendenkring?
Neem gerust contact op met de school.

 

De Zonnebloem - Eerste uitgaveMaak kennis met de integrale, allereerste zonnebloem.